Có ai như mẹ? Phim ngắn học đường mới nhất 2020 Đại học FPT TP.HCM

Phim ngắn "Có ai như mẹ?" là một bộ phim tình cảm học đường mới nhất năm 2020. Một bộ phim do Đại học FPT thực hiện.