Chương trình đào tạo ngành An toàn Thông tin

Ngành An toàn Thông tin học những gì? Đây là câu hỏi dành thường gặp của những bạn học sinh THPT khi tìm hiểu thông tin về ngành An toàn Thông tin.

Ngành An toàn Thông tin học những gì?

 

Ngành An toàn Thông tin học những gì? Bắt đầu từ đâu? là câu hỏi thường gặp của những bạn học sinh THPT đam mê ngành học này và bắt đầu tìm hiểu thông tin về ngành An toàn Thông tin

 

Chương trình học ngành An toàn Thông tin Đại học FPT được thiết kế để sinh viên phát huy tư duy toán học và tư duy hệ thống. Sinh viên được cung cấp kiến thức về công nghệ thông tin và các kiến thức chuyên sâu, cốt lõi của ngành An toàn Thông tin. Cụ thể, sinh viên ngành an toàn thông tin Đại học FPT sẽ học 145 tín chỉ (chưa bao gồm tiếng anh, giáo dục quốc phòng và các hoạt động rèn luyện bắt buộc). Sinh viên sẽ được trang bị khối kiến thức kỹ năng như kiến thức kỹ năng chung, kiến thức kỹ năng ngành, kiến thức kỹ năng chuyên ngành,...

 

Một số kỹ năng chuyên môn sinh viên ngành ATTT được đào tạo:

  • Giải mã, xây dựng các thuật toán, phần mềm.
  • Thực hành phòng thủ hoặc tấn công của tin tặc trong môi trường số.
  • Đảm bảo hệ thống ICT hoạt động đúng chức năng, thông tin được lưu trữ và truyền tải an toàn. 

Chương trình đào tạo ngành An toàn Thông tin

 

HC PHN

K NĂNG ĐĐƯỢC

Tuần lễ định hướng

·         Sinh viên có phương pháp học Đại học hiệu quả như: tự học, làm việc nhóm, quản lý thời gian, tối ưu hóa năng lực não bộ, cải thiện kết quả học tập.

·         Sinh viên đạt trình độ tiếng anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 70.

·         Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình, học tập hoàn toàn bằng tiếng anh, giao tiếp thông thạo với giảng viên và sinh viên quốc tế.

·         Sinh viên có tinh thần rèn luyện thể chất, phát triển cá nhân toàn diện.

Tiếng Anh nền tảng từ Top Notch 1 đến Summit 1

Học kỳ tiếng anh Summit 2 tại nước ngoài

Võ Vovinam

Lập trình cùng Alice

Nhạc cụ truyền thống

HỌC KỲ 1

HC PHN

K NĂNG ĐĐƯỢC

Làm việc nhóm

·         Sinh viên có tinh thần trách nhiệm nhóm và cùng nhau phát triển.

·         Ứng dụng toán trong ngành Công nghệ Thông tin

·         Đạt được kiến thức nền tảng về kiến trúc và cấu trúc máy tính

·         Sinh viên có kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản 1.

 

Toán cho ngành Kỹ thuật

Tổ chức và kiến trúc máy tính

Cở sở lập trình 1(C)

HỌC KỲ 2

HC PHN

K NĂNG ĐĐƯỢC

Hệ điều hành

·         Sinh viên hiểu rõ được kiến thức và hoạt động của hệ điều hành.

·         Sinh viên có kỹ năng bước đầu về lập trình hướng đối tượng với Java.

·         Sinh viên cũng được trang bị về kiến thức và kỹ năng với các hệ cơ sở dữ liệu và toán rời rạc

·         Sinh viên được trang bị kiến thức nâng cao với cơ sở lập trình 2

Lập trình đối tượng 1 (Java)

Các hệ cơ sở dữ liệu

Toán rời rạc

Cơ sở lập trình 2 (C)

HỌC KỲ 3

HC PHN

K NĂNG ĐĐƯỢC

Tổng quan về ngành An toàn Thông tin

·         Sinh viên hiểu rõ tổng quan về An toàn Thông tin, hệ thống máy tính và mạng máy tính.

·         Sinh viên có kỹ năng bước đầu về xây dựng hệ thống mạng.

·         Sinh viên được trang bị kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Mạng máy tính

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Phát triển ứng dụng Desktop 1 (Java)

Thực hành OOP với Java (Lập trình hướng đối tượng 2)

·         Sinh viên có thể tự lập trình được với các ứng dụng desktop với Java

HỌC KỲ 4

HC PHN

K NĂNG ĐĐƯỢC

Luật An ninh Mạng và đạo đức trong lĩnh vực CNTT

·         Sinh viên hiểu rõ kiến thức về luật và đạo đức trong lĩnh vực CNTT.

·         Sinh viên được trang bị về kiến thức và kỹ năng quản trị rủi ro trong hệ thống thông tin.

·         Sinh viên được trang bị kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong định hướng nghề nghiệp tương lai.

·         Sinh viên có khả năng lập trình và phát triển ứng dụng Web với Java.

·         Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị hệ thống với mã nguồn mở.

Quản trị rủi ro trong hệ thống thông tin (Phân tích lỗ hổng và rủi ro)

Kỹ năng giao tiếp

Phát triển ứng dụng web 1 (Java)

Hệ thống nguồn mở và quản trị mạng

HỌC KỲ 5

HC PHN

K NĂNG ĐĐƯỢC

Xác suất và thống kê

·         Sinh viên hiểu rõ tổng quan về An toàn Thông tin, hệ thống máy tính và mạng máy tính.

·         Sinh viên có kỹ năng bước đầu về xây dựng hệ thôngs mạng.

·         Sinh viên được trang bị kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Phân tích mã độc và kỹ thuật dịch ngược.

Hỗ trợ và khắc phục hệ thống.

An ninh web (DVWA)

Thực hành Java Web (Phát triển ứng dụng Java Web 2)

·         Sinh viên có thể tự lập trình được với các ứng dụng desktop với Java

HỌC KỲ 6 – On the job training

HỌC PHẦN

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Đào tạo trong doanh nghiệp 1

·         Sinh viên thực tập, làm việc trong các dự án thực tế từ 4 – 8 tháng.

·         Sinh viên được trang bị về kiến thức nền về khởi nghiệp.

·         Sinh viên có thể tự định hướng nghề nghiệp cho tương lai hoặc tự khởi nghiệp với sự hỗ trợ của nhà trường hay doanh nghiệp.

Khởi sự doanh nghiệp

HỌC KỲ 7

HỌC PHÀN

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Điều tra số

·         Sinh viên được trang bị kiến thức về điều tra số.

·         Sinh viên hiểu được cơ bản về mật mã ứng dụng trong an toàn thông tin.

·         Sinh viên có kỹ năng trong việc bảo mật cơ sở dữ liệu.

·         Sinh viên có thể phát triển được chính sách an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

·         Sinh viên có thể triển khai và xây dựng hệ thống mạng đúng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

Nhập môn mật mã ứng dụng

An ninh cơ sở dữ liệu

Phát triển chính sách An toàn Thông tin

Mạng căn bản cho ngành IA (Kết nổi mạng)

HỌC KỲ 8

HỌC PHẦN

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Quản trị dự án An toàn Thông tin

·         Sinh viên được trang bị kiến thức quản trị dự án An toàn Thông tin trong môi trường doanh nghiệp thực tế.

·         Sinh viên được thực nghiệm những kỹ thuật tấn công và phòng thủ trong không gian hệ thống mạng.

·         Sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin và điều tra trong hệ thống mạng.

·         Sinh viên có kỹ năng phân loại, lựa chọn và phân tích dữ liệu ứng dụng trong xác định sự bất thường trong hệ thống mạng.

Thâm nhập và Phòng thủ

Điều tra mạng

Lựa chọn Phân tích dữ liệu

HỌC KỲ 9

HỌC PHẦN

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Đối phó sự cố

·         Sinh viên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực An toàn Thông tin.

·         Sinh viên có kỹ năng làm báo cáo khoa học và trình bày trước hội đồng khoa học nhà trường.

Khóa luận tốt nghiệp

 

TD (Tổng hợp)

 

Thông tin tuyển sinh Ngành An toàn Thông tin Đại học FPT

 

An toàn Thông tin là một ngành học hấp dẫn với những ai muốn tìm hiểu chuyên sâu về mạng, bảo vệ thông tin số, hệ thống thông tin và ứng dụng mạng. Đến với ngành học này, bạn sẽ được đào tạo những công nghệ bảo mật phổ biến, các kỹ thuật mã hóa, giải mã thông điệp; cách xây dựng một hệ thống mạng an toàn; cách phòng chống các cuộc tấn công từ chối dịch vụ; tìm hiểu cơ chế hoạt động của Virus, Worms, phần mềm độc hại; xây dựng những chuẩn chính sách An toàn thông tin.

 

Xem thêm:

 

Tin tức Liên quan